Please select your page

NJOFTIM AKADEMIK - 04.02.2016

 

Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon vetëm studentët e viteve të para të cilët janë të regjistruar në ciklet e studimit "Bachelor", "Master Profesional" dhe "Master i Shkencortë Fakultetit të Shkencave Mjekësore Teknike, në përkatësisht në Degët "Infermieri e Përgjithshme", "Mami", "Imazheri", "Logopedi", "Teknik i Lartë Laboratori", "Fizioterapi", "Geriartri", që duhet të regjistrohen në Portalin e Studentit online brenda datës 15.02.2016 tek menuja “Regjistrim online i Studenteve”.

Linku i Portalit të Studentit:https://www.umt.esse3.u-gov.rash.al

 

Për informacione mbi regjistrimin, ju lutemi të konsultoni manualin e përdorimit për studentët duke klikuar këtuPDF-icon.

Për informacione dhe asistencë të mëtejshme, mund të informoheni pranë sekretarive mësimore të fakultetit përkatës.

                                 

                                                                                                  REKTORATI

Data e Publikimit: 09.11.2015

Përditësimi i fundit: 03.02.2016

Përditësimi i fundit: 04.02.2016

 

 

Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova
Charles University

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×