Please select your page
 • KRITERET E PRANIMIT PËR VITIN AKADEMIK 2016-2017
  Vendimi i Universitetit të Mjekësisë, Tiranë për pranimet
  e studentëve të ri në programet e studimit të ciklit të parë
  dhe të ciklit të dytë të integruar në 3 Fakultetet e tij:
  Fakultetin e Mjekësisë, Fakultetin e Mjekësisë Dentare dhe
  Fakultetin e Shkencave Mjekësore Teknike.

   

 • PËRCAKTIMI I NIVELIT TË GJUHËS SË HUAJ 
  Vendimi i Senatit Akademik të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
  mbi përcaktimin e nivelit të gjuhës së huaj si kusht dalës për
  studentët që diplomohen në programet e studimit të ciklit
  të dytë dhe të tretë në Universitetin e Mjekësisë, Tiranë

   

 • PORTALI I STUDENTIT 
  Informacion mbi regjistrimin e studentëve
  të viteve të para të cikleve të studimit: cikli i parë
  "Bachelor", cikli i dytë i integruar "Master i Shkencave"
  dhe ciklet e dyta "Master i Shkencave" dhe
  "Master Profesional", (viti akademik 2015-2016)
  në Portalin e Studentit
 • KONFERENCA KOMBËTARE E SHKENCAVE MJEKËSORE III 
  Universiteti i Mjekësisë, Tiranë në bashkëpunim me Këshillin
  Studentor (KSUMT), Organizatën Brainstorm, Fakultetin e
  Mjekësisë, si dhe me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit dhe
  Sportit, Ministrisë së Shëndetësisë dhe Qendrës Spitalore Universitare
  "Nënë Tereza" Tiranë (QSUT), organizojnë Konferencën Kombëtare të Shkencave
  Mjekësore III në datat 08, 09 dhe 10 Prill 2016, në ambjentet e Tirana International Hotel.
 • ERAWEB 2016 
  Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët
  dhe stafin akademik mbi mundësinë e aplikimit
  në Programin e Shkëmbimit "Erasmus Mundus
  - Western Balkans" (ERAWEB 2016)
 • MEDICAL WINTER SCHOOL 3 
  Universiteti i Mjekësisë, Tiranë, në bashkëpunim me
  Këshillin Studentor të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë
  (KSUMT) dhe me Organizaten BRAINSTORM, organizon
  për të tretin vit radhazi aktivitetin "MEDICAL
  WINTER SCHOOL 3" në datat 11-13 Dhjetor 2015, në
  qytetet Ulqin dhe Budva të Malit të Zi.
 • NJOFTIM MBI KONFERENCËN SHKENCORE "HEALTH THROUGH
  NUTRITION: FACTORS OF NUTRITION AND THEIR IMPACT ON MORBIDITY"
  Akademia e Shkencave e Shqipërisë në bashkëpunim
  me Universitetin e Mjekësisë, Tiranë, Ministrinë e Shëndetësisë,
  Institutin e Shëndetit Publik dhe Institutin e Sigurimeve
  të Kujdesit Shëndetësor do të organizojë konferencën
  shkencore "Health through Nutrition: Factors of nutrition
  and their impact on morbidity" më datë 21 Nëntor, 2015.
   

   

 • KONFERENCA E 23-të KIRURGJIKALE SHQIPTARE 
  Departamenti i Kirurgjisë i Fakultetit të 
  Mjekësisë së Universitetit të Mjekësisë, Tiranë

  organizon në datat 30-31 Tetor
  Konferencën e 23-të Kirurgjikale Shqiptare

UNIVERSITETI I MJEKESISE TIRANE - UMT

Një rrugëtim i gjatë plot suksese drejt të ardhmes!Njoftimet e fundit

ARTIKULL I GAZETËS ANGLEZE "TELEGRAPH" MBI NDËRHYRJEN KIRURGJIKALE NË TRU TË KRYER NË SHQIPËRI
Pas publikimit në Shtetet e Bashkuara të Amerikës në kopertinën e revistës prestigjioze "New York Magazine" dhe në gazetën "New York Times", në muajin mars edhe gazeta prestigjoze angleze...

Lexo me shume

PROCEDURA E APLIKIMIT DHE REGJISTRIMIT PËR KANDIDATËT NGA TROJET SHQIPTARE DHE KATEGORITË E VEÇANTA
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon mbi Udhëzimin nr. 18, datë 11.08.2016 të Ministrisë së Arsimit dhe Sportit "Për procedurat e aplikimit dhe të regjistrimit të kandidatëve nga Republika e...

Lexo me shume

NJOFTIM PËR SHTYP,
Në bazë të kërkesave për informacion dhe shqetësimeve të kandidatëve që do të aplikojnë në një nga Programet e Studimit të Universitetit të Mjekësisë, Tiranë, si dhe prindërve të tyre, Universiteti...

Lexo me shume

PUBLIKIM I KËRKESËS PËR APLIKIM PËR ANËTARË NË BORDIN E ADMINISTRIMIT NË UNIVERSITETIN E MJEKËSISË, TIRANË
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon mbi Vendimin e Senatit Akademik Nr. 70, më datë 29.07.2016, "Për publikimin e kërkesës për aplikim për anëtarë në Bordin e Administrimit në...

Lexo me shume

PROCEDURËS SË PËRZGJEDHJES SË KANDIDATËVE TË CILËT KANË TË NJEJTIN NUMËR PIKËSH
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon mbi Vendimin e Senatit Akademik Nr. 52, më datë 21.07.2016, "Për miratimin e procedurës së përzgjedhjes së kandidatëve të cilët kanë të njejtin numër...

Lexo me shume

MUNDËSI PËR PJESËMARRJE NË KONFERENCËN "OXFORD UNIVERSITY NATIONAL MAJOR TRAUMA & PRE-HOSPITAL EMERGENCY MEDICINE"
Universiteti i Mjekësisë, Tiranë informon studentët dhe profesionistët e shëndetit të interesuar në fushat e traumës dhe urgjencës mbi mundësinë e pjesëmarrjes në Konferencën "Oxford...

Lexo me shume

Ministria e Arsimit dhe Sportit
Ministria e Shëndetësisë
Universiteti i Tiranës
Universiteti i Prishtinës
Universiteti i Kamerinos
Instituti Alb-Shkenca
Universiteti Katolik Zoja e Këshillit të Mirë
Università degli Studi di Chieti - Pescara - G. d'Annunzio
Universiteti Aldent
Universiteti i Palermos
Balkan Universities Association (BUA)
HINARI
Research 4 Life
Google for Education
Agjencia Kombëtare e Shoqërisë së Informacionit
Rrjeti Akademik Shqiptar - Qendra Nderuniversitare e Sherbimeve dhe Rrjetit Telematik
Central European Exchange Program for University Studies
Università degli Studi dell'Aquila
Università degli Studi di Bari
Università degli Studi di Padova

Regjistrohu


Regjistrohu ne portalin e Universitetit te Mjekesise Tirane duke plotesuar te dhenat e meposhtme.


{instantpaypal}{/instantpaypal}

  ose   Identifikohu

 

×